Aerobic

Moderním trendem dnešní společnosti se stal zdravý životní styl. Nedílnou součástí života člověka, který se řídí právě tímto trendem, je bezesporu kromě zdravého způsobu stravování také pohyb.
Ten je u mnohých představován různými kolektivními hrami, plaváním anebo  jízdou na kole. Spousta žen dává ale přednost rozličným druhům cvičení. Aerobní aktivita je mnohdy velmi účinná a rozhodně šetrnější k lidskému tělu, než ostatní druhy pohybu. Cvičit lze mnoha různými způsoby a s metodami jakým způsobem cvičit se doslova roztrhl pytel. Mezi jednu z nejoblíbenějších cvičebních metod řadíme stoprocentně aerobic. Právě díky němu a dynamice jeho cvičení jsou mnohé ženy přesvědčeny, že pouze tento sport jim může pomoci od nadbytečných kil. Aerobic je ideální metodou pro ty ženy, které mají rády velmi dynamické cvičení, které bude velmi intenzivní a při kterém se opravdu řádně zpotí. Oproti takovému cvičení pilates jej ale nemohou rozhodně cvičit všechny kategorie žen či mužů. Aerobic by si měli vybrat jen ti lidé, kteří jsou ohební a schopni vydržet určitou tělesnou zátěž.

Co je aerobic?

Spousta lidí pochopitelně ví, co slovo aerobic představuje, ale proč si jej nedefinovat pro ty, kteří úplně přesně neví, o jaký druh cvičení se jedná. Aerobic je v podstatě kondiční cvičení za doprovodu hudby. Tento druh cvičení se zaměřuje na rozvíjení oběhové soustavy. Právě díky pravidelnému cvičení tohoto typu si zvýší člověk vytrvalost a pochopitelně se také zvednou jeho výkony. Aerobic je nejen schopen dost dobře ovlivnit fungování a strukturu celého pohybového aparátu, ale působí dokonce i na nervovou soustavu, a to velmi pozitivně. V určitých případech se slovem aerobic označují i jiné aktivity aerobního rázu. Na mysli máme především spinning.

Aerobic určený pro veřejnost

Aerobic lze cvičit jak samostatně, tak také v hodinových jednotkách. Veřejné cvičení je mnohdy považováno za společenskou událost a ženy i muži se při něm scházejí nejen za cvičením samotným, ale také za sdělením novinek ze života.  Jedna cvičební lekce se časově pohybuje mezi 45 a 60 minutami. Ke cvičení jsou vybírány poměrně jednoduché cviky, které lidé cvičí v sériích. Zvolit je třeba optimální tempo, které bude vyhovovat všem cvičícím. Důležité je také to, aby cvičení nebylo nikterak přerušováno. Celý proces cvičení řídí instruktor. Ten má také za úkol vytvořit choreografii, s čímž souvisí hlavně výběr té správné hudby a prostoru. Předcvičující dohlíží také na kvalitu provedení jednotlivých cviků. Pohyby, které absolvují účastníci kurzu aerobicu, se dělí do dvou základních kategorií. První skupinu tvoří cviky low impact, tedy cviky, při kterých zůstává jedna noha v kontaktu podložkou, a druhou skupinu tvoří cviky high impact. Ty spočívají v tom, že člověk, který aerobic tohoto typu cvičí, se tělem v určitých fázích vůbec nedotýká země. V současnosti jsou ale cviky tohoto typu provozovány čím dál tím méně, jelikož se projevuje jejich velká zátěž na klouby.

Aerobic doma

Když se nebudete chtít protáhnout pomocí aerobicu doma, tak si jednoduše pořiďte DVD a zacvičte si klidně před televizí. Domácí cvičení u televize rozhodně skýtá velké pohodlí, ale k vrcholným výkonům se mnohdy sami nedonutíte. Určitě nesmíte při domácím cvičení zapomenout na strečing. Právě protažení je nezbytnou součástí všech druhů cvičení fitness a také různých kolektivních sportů. Díky tomu, že se řádně rozcvičíte, nedochází k různým svalovým zraněním, která jsou schopna vyřadit člověka z běžného života na delší dobu. Po cvičení musí také následovat určitý regenerační cyklus, který dá odpočinout unavenému tělu. Domácí aerobic také nelze cvičit v určitou dobu v panelových domech, jelikož by skákání a hluk mohly rušit sousední nájemníky.