Slide aerobic

Slide je v podstatě termín, který pojímá určitý druh aerobního tréninku, jenž se začal v padesátých letech praktikovat u profesionálních sportovců. Jednalo se konkrétně o rychlobruslaře. Slide aerobic zatěžuje především břišní a zádové svalstvo. V zátěži jsou pochopitelně ale i pažní svaly. Slide má také poměrně velký vliv na kardiovaskulární soustavu člověka. Asi největší rozdíl mezi slide a klasickým cvičením tkví v tom, že při slide rozhodně není takovým způsobem procvičováno svalstvo na vnitřní a vnější straně nohou. Slide aerobic je hodně šetrný ke kloubům, jelikož při jeho cvičení se téměř nesetkáme s vertikálními nárazy.

Jak tedy na techniku slide? Velmi důležitá je pochopitelně váha těla, kterou je třeba rozložit rovnoměrným způsobem na obě dolní končetiny. Pánev je třeba držet rovnoměrně s rameny. Kolena jsou v pokrčené poloze a musejí sledovat směr špiček nohou. Při skluzu musejí být obě končetiny roznoženy minimálně na šířku pánve, přičemž dotahovanou nohou se koriguje rychlost. Hodně důležitá jsou také pravidla bezpečnosti. Ostatně těch je třeba dbát i při jiných cvičeních. Na mysli máme různá cvičení, mezi která patří třeba sportovní gymnastika anebo posilování. Rozcvičování a zahřátí se provádí na zemi, nikoli na slidu. Všichni cvičenci by měli vycházet ze stejné polohy. Cvičitel musí neustále upozorňovat na správné dodržování techniky. Tělo je nutné držet zpříma a kolena v mírném pokrčení. Odrážení probíhá neustále s jednou nohou na rampě. Zavřít můžeme obě nohy až tehdy, nachází-li se vedoucí noha na rampě a tělo se dostane do rovnovážné polohy. Pokud bude někdo z těch, kteří cvičí, unaven, tak se jednoduše může hned vrátit k basic slide. Před i po slide je doporučován opravdu intenzivní strečink. Z dalších kroků slide jmenujme například slide knee lift front a nebo double tap či slide tap.

2 komentáře to “Slide aerobic”

  1. admin Says:

    Po úraze je dobré použít temtex tape . Velice dobře zpevní namožené místo.

  2. admin Says:

    Taky jsem to jednou se cvičením přehnala, ale pomohly mi tejpy. Je to opravdu skvělý vynález.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.